Peter Christen Asbjørnsen utga i årene 1850, 1851, 1852 og 1866 små bøker med tittelen Juletræet. Bøkene var tenkt som julegaver og ble umåtelig populære. Til tross for lite utbredt leseferdighet ble Juletræet for 1850 solgt i det eventyrlige høye antall av 23 000 eksemplarer! Utgaven for 1866 rakk å komme i hele tre opplag allerede før året var omme. Asbjørnsen forsøkte å følge opp med nye utgaver både i 1867 og 1868, men lyktes ikke. Først 140 år senere, i 2008, da Asbjørnsenselskapet var stiftet, ble tradisjonen tatt opp med årsskriftet Juletræet.


JULETRÆET 2018

Fra Eros og Psyche til Kvitebjørn Kong Valemon

I Asbjørnsenselskapets årsskrift nr. 11 for 2018 følger vi et eventyr på vandring gjennom årtusener, via myte, folkeeventyr og skrevne berettelser. Myten om Eros og Psyche er en vidunderlig kjærlighetsfortelling. Den har hatt god grobunn i eventyret, og kanskje bygger myten også på et eventyr. 

Når den unge studenten, August Schneider, hører og skriver ned eventyret om ”Kvitebjørn Kong Valemon” i en stue i Setesdal i 1870, har fortellingen  vandret rundt i verden i mange tusen år, og den er fortsatt like ny og betagende.

  Vi har samlet et knippe versjoner av eventyret fra hele Europa og fra det fjerne Østen, og vi gjengir dem kronologisk etter når de ble utgitt. Asbjørnsen og Moe setter Norge inn i denne store sammenhengen. ”De beste eventyr som fins,” sier Jacob Grimm da Norske folkeeventyrkom ut i 1851. Her kan man selv bedømme hans uttalelse.

Vi er utrolig stolte av årets utgave av Juletræet hvor vi følger et eventyr fra første opphav og frem til nåtid.

For medlemmene er den en del av medlemskapet. I handelen vil den koste 400kr.  Det kan bli en flott gave til bokglade venner.

Boka kan kjøpes i Damms antikvariat, bestilles i bokhandelen eller bestilles fra vår hjemmeside ved å kontakte styret (epost nederst på siden). Frakt kommer i tillegg.JULETRÆET 2017

PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN - på samlerferd til Østerdalen i 1851

Peter Christen Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen i 1851 er blitt en praktbok.  Vakker å se på, morsom å bla i med alle illustrasjonene og en bok å fordype seg i. Vi følger Asbjørnsen fra sted til sted opp gjennom Østerdalen sommeren 1851. Her får han høre litt av hvert som noteres behørig, delvis ganske grove og drøye historier og varianter av kjente eventyr.

Dessuten samler han opplysninger om jakt og fiske, om levekår og mennesker på sin vei.

Moltke Moe sa i sin tid at det var umulig å rekonstruere noen av samlerferdene, men det har Asbjørnsenselskapets leder, Erik Henning Edvardsen, nå grundig motbevist. Med sin arkiverfaring og utrettelige forskerglede pluss evnen til å tyde gotisk skrift har han klart det ”umulige”. Asbjørnsenselskapet er stolte av at vi står for utgivningen av et pionerarbeid som flytter og utvider kunnskapen om ”vår mann”, og om Østerdalen dazumal.. Aldri har vi heller så godt fulgt opp intensjonen med Selskapet.

For medlemmene er den en del av medlemskapet. I handelen vil den koste 400kr.  Det kan bli en flott gave til bokglade venner.

Boka kan kjøpes i Damms antikvariat, bestilles i bokhandelen eller bestilles fra vår hjemmeside ved å kontakte styret. Frakt kommer i tillegg.

Sagt om Asbjørnsen:

”Best som han samlet eventyr i dalene, strøk han til havs for å undersøke havbunnen.”(Dons). Slik var Asbjørnsens sommer i 1851. Først havbunnsundersøkelser , og så til Østerdalen på eventyrjakt. Dette handler årets bok om med mest stoff fra Østerdalen.


JULETRÆET 2016 

DET VAR EN GANG … ASBJØRNSEN I CHRISTIANIA

image.png

Boken er på 204 sider. Masse ukjente Christiania-prospekter og -skildringer fra mesterens hånd, og et spektakulært utvalg bilder av byen og omegnen på 1800-tallet.

Redaktør: Henning Østberg

Av innholdet nevnes: Om Asbjørnsens bosteder av Jorunn Vandvik Johnsen, topografiske beskrivelser og skildringer (Fanden paa Næsodden, Egeberg-Kongen, En Langviktur, m..fl.) av Peter Christen Asbjørnsen, samt Asbjørnsens ukjente Christiania-fortellinger (Eventyret i Tøienhaven, Forlovelsen paa Dronningbjerget, En Oktoberdag paa Christianiafjoden, m.m.) av Erik Henning Edvardsen.

Omtale av Juletræet 2016 i St. Halvard

image.png

JULETRÆET 2015 

HULDRELAND

En flott gavebok til deg selv og alle bokelskere!

Den kan kjøpes ved direkte henvendelse til Selskapet (frakt i tillegg).

image.png

Bokanmeldelse av «HULDRELAND»

 
Bokanmeldelse-huldreland.jpg
 

JULETRÆET 2014 

TROLL KAN TEGNES

image.png

Med dette praktverket vil Asbjørnsenselskapet ære Theodor Kittelsen (1857 – 1914) for hans rike og særegne tegnekunst i illustrasjonene til eventyrene.

Årsskriftet presenterer en artikkelsamling med fokus på Theodor Kittelsens samarbeid med Peter Christen Asbjørnsen og tilblivelseshistorien til hans tegninger til Asbjørnsen og Moes eventyr, utviklingen i det kunstneriske utrykket i eventyrtegningene , Kittelsens tegninger til andres eventyrsamlinger og hans banebrytende evne til å tegne troll.
Årsskriftet gjengir også tegninger av troll skapt av samtidige, utenlandske kunstnere og deres morsomme oppfatninger av og visuelle forestillinger om norske troll. Kittelsens livsløp er rammet inn av tidligere upubliserte brev.

Mye av billedstoffet og brevene mellom Asbjørnsen og Kittelsen trykkes også her for første gang. Boken er utsolgt.


JULETRÆET 2013

“Moe og Asbjørnsen. En vennebok i anledning Jørgen Moes 200-års jubileum” 

image.png

Med årsskriftet  for 2013 vil Asbjørnsenselskapet hylle Jørgen Moe . Boka viser de to vennenes arbeid fram mot utgivelsen av Norske Folkeeventyr, og mottagelsen av dette banebrytende verket som la grunnlaget for det nasjonale gjennombruddet på 1840-tallet, og som lever i beste vigør 175 år senere.

Dessuten presenterer vi andre sider av Jørgen Moes liv og virke. Vi møter ham som eventyrsamler og utgiver, som ung gutt på vei til seters på Krokskogen, som huslærer hos Aalls på Nes Jernverk, som dikter og barnebokforfatter, som teolog og prest med stor innflytelse, og vi får gløtt av ham som privatmenneske.

Boka er meget rikt illustrert, har vakker lay-out og omslaget, tegnet av Hans Normann Dahl, gjør boka til en av årets vakreste bøker.

Boka er å få kjøpt i antikvariatene og på Litteraturhuset.


JULETRÆET 2012 

En dør til Asbjørnsen og hans verden

image.png

Jubileumsboka 2012 er utgitt i samarbeid med Norsk Folkeminnelag.

Asbjørnsens arbeid innenfor folkloristikk sammen med kameraten Jørgen Moe, og alene, formet vår nasjonale og kulturelle bevissthet. Men tohundreåringen var også en fremragende marinbiolog som gjorde oppsiktsvekkende funn og bidro til å fremme darwinistiske ideer i Norge. Av profesjon ble han etter hvert både forstmester og torvmester.
I jubileumsboka vurderer fremragende fagfolk hans innsats på alle de ulke fagfeltene han arbeidet innenfor.

For nærmere informasjon om årsskriftet, kontakt styret

FLOTT OPPSLAG I DAGBLADET NYTTÅRSAFTEN

Jubileumsåret toner ut, og i den anledning skriver Fredrik Wandrup en artikkel om Asbjørnsen, med omtale av jubileumsboken og våre andre utgivelser. Han stiller også spørsmål om beslutningsprosessen når det gjelder hvem som får et nasjonalt år. Les artikkelen her!

image.png
image.png

JULETRÆET 2011 

ASBJØRNSEN OG MOES EVENTYR OG SAGN. EN BIBLIOGRAFI

image.png

Denne bibliografien av Henning Østberg er en del av markeringen av 200-årsjubileet for Peter Christen Asbjørnsens fødsel 15. Januar 1812.

Det er en meget vakker bok og et helt nødvendig oppslagsverk for boksamlere, biblioteker, bokvenner og bokkunstinteresserte.

Asbjørnsenselskapets årsskrift for 2011 presenterer en bibliografi over alle norske utgaver av Asbjørnsen og Moes eventyr og sagn, fra de første eventyrene og sagnene Asbjørnsen fikk trykt i Nor, En Billedbog for den norske Ungdom, 1838, til de nyeste utgavene av Asbjørnsen og Moes eventyr, fra 2010.

Bibliografien er rikt illustrert, blant annet med mange fotografier av sjeldne utgaver og av tegninger til eventyrene.

Boken er på 186 sider og omtaler i detalj 484 forskjellige norske eventyrutgaver. Med mer enn 400 illustrasjoner blir den også til en vandring gjennom norsk kunsthistorie.

Omtale av årboken 2011

image.png

Aftenposten hadde en spennende artikkel om Asbjørnsens dører 16. januar 2012 i forbindelse med 200-års jubileet. I denne artikkelen blir også årets årbok anbefalt som et standardverk. Les gjerne mer på Aftenpostens eavis


JULETRÆET 2010 

Minner

image.png

Årsskriftet 2010 presenterer minner om Peter Christen Asbjørnsen nedtegnet av personer som kjente ham personlig. Boken er rikt illustrert med mange ukjente og upubliserte bilder. Det er blitt en vakker og spennende bok som egner seg for alle som vil bli nærmere kjent med personen og personligheten Peter Christen Asbjørnsen.

Omtale av årboken 2010

Aftenposten hadde 13. februar en omtale av vår gavebok «Minner om Peter Christen Asbjørnsen». Omtalen ligger under – Anmeldelse i aftenposten 13. februar 2011

anmeldelse-aftenposten-13-02.jpg
 

JULETRÆET 2009 

FIRE EVENTYR Efter P. Chr. Asbjørnsen, Illustrerede af Nils Wiwel

image.png

Den danske tegneren og maleren, Nils Wiwel, laget i 1892- 1893 utkast til minst fem norske eventyr, illustrasjoner med håndskrevet tekst. Delvis var inspirasjonen den nye tegneserieformen. Bare ett av eventyrene ble trykt, men uten stor suksess. Manuskriptene til de øvrige ble liggende ubenyttet. Heldigvis forsvant de ikke og er nå i privat eie. Det er en stor glede for Asbjørnsenselskapet å kunne trykke fire av dem, inkludert “Manden som skulde stelle hjemme” i sin opprinnelige skikkelse, som årsskrift nr. 2. At en nærmest ukjent danske kan være såpass “norsk” i sin uttrykksmåte, vil nok overraske mange.


JULETRÆET 2008 

Erindringer fra Egypt 1849-1850

Asbjørnsensselskapets årsskrift nr. 1 er utgitt! Det har tittelen Erindringer fra Egypt 1849 – 1850.

Fra baksideteksten: I 1849 dro vår eventyrkonge, P. Chr. Asbjørnsen, på tokt med korvetten Ørnen til Middelshavslandene. Jul og nyttår tilbrakte han i Egypt. I 1852 trykte Erindringer til en reise til Egypt i sin egen publikasjon Juletræet.

Disse erindringene har ikke vært trykt om igjen før nå.

Han møter en gammel bekjent i Kairo, maleren H. j. Berg, som skildrer folk og landskap i sine akvareller.

Tenk at Norge hadde både en habil maler og en habil skribent som begge skildrer det de så og opplevde i Egypt i 1849!Her stiller vi for første gang tekst og bilde sammen.

De gir et interessant og livfullt bilde av Egypt anno 1849 og forteller mye om hvor åpent og lite fordomsfullt de to fra det homogene Norge møter andre kulturer. Det er blitt en bok av stor kulturhistorisk verdi.

Omtale i Dagbladet

Dagbladet hadde onsdag 31. desember en omtale av vår nyutgave av “Erindringer fra Egypt”. Omtalen ligger på nettsidene til Dagbladet.

image.png