"Fra korvetten Ørnen så jeg ut over det urolige hav, som vidt og bredt rullet sine bølger i skiftende lys og skygger; i det fjerne var havet blå-fiolett, skygget med sortblått, - her tindret det lysegrønt og klart i solglimtene, når det gikk en rift i de jagende skyer. Men hist nede under havet og bølgene ligger Egypt; hvert øyeblikk kunne vi vente å se vidunderlandet stige opp i synskretsen."

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2017

Sagt om Asbjørnsen:

”Best som han samlet eventyr i dalene, strøk han til havs for å undersøke havbunnen.”(Dons). Slik var Asbjørnsens sommer i 1851. Først havbunnsundersøkelser , og så til Østerdalen på eventyrjakt. Dette handler årets bok om med mest stoff fra Østerdalen.

 

Bok 2017b

 

 

Peter Christen Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen i 1851 er blitt en praktbok.  Vakker å se på, morsom å bla i med alle illustrasjonene og en bok å fordype seg i. Vi følger Asbjørnsen fra sted til sted opp gjennom Østerdalen sommeren 1851. Her får han høre litt av hvert som noteres behørig, delvis ganske grove og drøye historier og varianter av kjente eventyr.

Dessuten samler han opplysninger om jakt og fiske, om levekår og mennesker på sin vei.

Moltke Moe sa i sin tid at det var umulig å rekonstruere noen av samlerferdene, men det har Asbjørnsenselskapets leder, Erik Henning Edvardsen, nå grundig motbevist. Med sin arkiverfaring og utrettelige forskerglede pluss evnen til å tyde gotisk skrift har han klart det ”umulige”. Asbjørnsenselskapet er stolte av at vi står for utgivningen av et pionerarbeid som flytter og utvider kunnskapen om ”vår mann”, og om Østerdalen dazumal.. Aldri har vi heller så godt fulgt opp intensjonen med Selskapet.

For medlemmene er den en del av medlemskapet. I handelen vil den koste 400kr.  Det kan bli en flott gave til bokglade venner.

Boka kan kjøpes i Damms antikvariat, bestilles i bokhandelen eller bestilles fra vår hjemmeside ved å kontakte styret. Frakt kommer i tillegg.